Basından

23.03.2017 – Gazete Bilkent

Orjinal yazı: http://www.gazetebilkent.com/2017/03/23/roportaj-evrencan-gunduz/ Röportaj: Kübra Özvural Müziğin, hepimizi kuşatan ve biyolojik terimlerle açıklanamayacak bir biçimde yaşam barındıran bir gerçek olduğu hepimizce aşikârdır. Üstelik bunu reddemeyecek olmanın en güzel yanı, insanın hâlâ etkileşime açık olan bir bütünün parçası olduğunu görebilmek olsa gerek….